MIGRANTE-Netherlands join 1Mei 2023 celebration in Utrecht,

Mabuhay ang Uring Manggagawa ang Hukbong Mapagpalaya!

Mabuhay ang mga Migrante saan man panig ng Mundo!

Longlive International Solidarity!

SHARE