Labor Day Rally Belgium

Mabuhay ang Uring Manggagawa ang Hukbong Mapagpalaya!

Mabuhay ang mga Migrante saan man panig ng Mundo!

Longlive International Solidarity!

SHARE