OBR 2023 Rise For Freedom

OBR 2023

Tagumpay na naidaos ang One Billion Rising 2023 sa ilang Tsapter ng Migrante Europe, malinaw at napapanahon ang dalang panawagan at tema ngayon taon Rise For Freedom.

Sa ginanap na taunang  programa ng Migrante Cyprus kasama ang mga ilang  kababayan, matingkad ang kanilang panawagan sa ating Gobyerno para sa agarang repatriation ng isa nating kababayan kasabay nito ang panawagan nang  hustisya sa isang kababayan na pinaslang at inabuso sa Kuwait.

Pinangunahan din ng Gabriela Rome ang OBR 2023 sa Roma Italya, matagumpay na naidaos ang maikling  programa sa pamamagitan pagsayaw at pagbibigay ng solidarity message ng ilang Organisasyon kasabay nito ang panawagan : Stop The Killings in the Philippines.

Viva La Solidarieta Internationale!

SHARE