Sapat na Ayudang Pang-ekonomiya, Hindi Militarized Lockdown!
Karagdagang Budyet sa Kalusugan at Tamang Apropriasyon sa Serbisyo Sosyal!
Itigil ang Anumang Uri ng Pribatisasyon sa Serbisyong Pampubliko!
Libreng Medikal, Hindi Militar!
Gamot, Hindi Lockdown! Ospital, Hindi Selda!

SHARE