Messages

Ni Jose Maria Sison, Tagapangulong Emeritus International League of Peoples’ StruggleDisyembre 19, 2020 Mga mahal na kababayan,Nagpapaabot ako ng pakikidalamhati sa pamilya at lahat ng...
We, in MIGRANTE Japan extend our warmest solidarity greetings to all member organizations of MIGRANTE Europe on the occasion of its 2nd Congress on December 8, 2019.
Video message from Fr. Herbert Fadriquela, Jr., Chairperson, Migrante Europe
Message of solidarity from Phoebe Dimacali, President of the Filipino Domestic Workers - United Kingdom, on the occasion of the founding assembly of Migrante Canada.
Honorable, Secretary Allan Peter Cayetano Department of Foreign Affairs Government of the Republic of the Philippines 28 January, 2018 Dear Hon. Secretary, BUKAS NA PAHAYAG HINGGIL SA MGA KAHILINGAN, PANAWAGAN, PAGTUTOL AT AGAM-AGAM LIKHA NG MGA KAGANAPAN SA INANG BAYAN. “Labis naming ikinagagalak at pinasasalamatan ang...
Maalab na pagbati ang aking ipinapaabot sa mga kalahok at mga bisita at mga taga suporta sa Asembliya ng Pagkakatatag ng Migrante-Philippines.
Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga domestic workers sa isang maunlad na bansa katulad ng United Kingdom. Ang kalinisan ng bahay o opisina, masarap na pagkain sa hapag kainan at ang kasiguruhan may mag aaruga sa mga bata o may edad ng kapamilya ng inyong mga banyagang employer ay bunga ng inyong tapat na paglilingkod sa kanila.
Maalab na pagbati ang ipinapaabot ng Migrante-Europe sa mga opisyales, kasapian, delegado at mga panauhin ng Pangkalahatang Assembliya ng MIGRANTE at Gabriela – Kingdom of Saudi Arabia!
Pagsumikapan nawa ninyong makikilala ang Migrante Milan bilang sentro ng paglilingkod sa mga migrante at mamamayang Pilipino. Maging katulad nawa ang Migrante Milan ng mga pinagpiraso pirasong tinapay upang abutin ang mas malawak na bahagi ng migranteng Pilipino sa Milan, sa Italya at maging sa buong Europa bilang ating mahalagang ambag sa pagsusulong at tagumpay ng pakikibakang Pilipino para sa ganap na kapayapaang nakabatay sa katarungan, pambansang demokrasya at kalayaan.

Campaigns